خانه / درباره الیگودرز / اقتصاد الیگودرز / سند آمایش شهرستان الیگودرز سال 1395

سند آمایش شهرستان الیگودرز سال 1395

سند آمایش شهرستان الیگودرز در سال 1395 توسط سازمان برنامه و بودجه استان لرستان با مشارکت فرمانداری الیگودرز تدوین گردید.

سند آمایش شهرستان الیگودرز

 

در سند آمایش شهرستان الیگودرز علاوه بر تعیین چشم انداز توسعه استان و ماموریت هاي آن اهداف كلان توسعه استان نیز تشریح گردیده است.

اهداف آمایش در 17 بخش بررسی و در هر بخش راهبردهای آمایش، سیاست های اجرایی و برنامه های لازم برای اجرای آنها آورده شده است. همچنین چشم انداز توسعه استان و ماموریت های آن، اهداف کلان توسعه استان، ملاحظات آمایش در بخش امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل و یک پیوست از دیگر بخش های اسن مستند است.

اهداف 17 گانه آمایش شهرستان الیگودرز :

1 -چشم انداز توسعه استان و ماموریت هاي آن

2 -اهداف كلان توسعه استان

3 -اهداف آمایش در بخش صنعت و معدن الیگودرز

4 -اهداف آمایش در بخش كشاورزي الیگودرز

5 -اهداف آمایش در بخش گردشگري الیگودرز

6 -اهداف آمایش در بخش بازرگانی الیگودرز

7 -اهداف آمایش در بخش منابع آبالیگودرز

8 -اهداف آمایش در بخش حمل و نقل الیگودرز

9 -اهداف آمایش در بخش انرژي الیگودرز

10 -اهداف آمایش در بخش اجتماعی- فرهنگی الیگودرز

11 -اهداف آمایش در بخش بهداشت و درمان الیگودرز

12 -اهداف آمایش در بخش آموزش و پرورش الیگودرز

13 -اهداف آمایش در بخش آموزش عالی الیگودرز

14 -اهداف آمایش در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات الیگودرز

15 -اهداف آمایش در بخش تربیت بدنی و ورزش الیگودرز

16 -اهداف آمایش در بخش محیط زیست الیگودرز

17 -اهداف آمایش در بخش منابع طبیعی الیگودرز

18 -اهداف آمایش در بخش سکونتگاهی الیگودرز

19 -ملاحظات آمایش در بخش امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل الیگودرز

پیوست

در پیشگفتار سند آمایش شهرستان الیگودرز مقدمه ای به قلم علي هادي چگني معاونت وقت برنامه ريزي و اشتغال استانداري لرستان تهیه و درج شده است.

اصل سند در قالب فایل پی دی اف در انتهای سند آمده است و پیشگفتار عیناً در ادامه می آید.

پیشگفتار 

با توجه به اصل 48 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران “در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليت-هاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، هر منطقه باید فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

با توجه به تأكید مقام معظم رهبري مبنی بر ضرورت تنظیم الگوي پیشرفت و توسعه كشور براساس الگوي اسلامی ایرانی، مطالعات آمایش استانها كه الگویی كاملاً بومی شده مطابق با شرایط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگ اسلامی و ایرانی كشور با هدف ایجاد تعادل و توزیع فعالیتهاي اقتصادي میان استانها و مناطق مختلف كشور است، در دستور كار استانها قرار گرفته است.

سند آمایش شهرستان الیگودرز
بدین روي شرح خدمات تدوین برنامه آمایش استانها با تلاش مستمر و پیگیر معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و با اخذ رهنمودها و ملاحظات صاحبنظران و ظرفیت كارشناسی استانها با رویکردي نوین و مبتنی بر تجربیات گذشته كشور و استانها تنظیم گردید.
معاونت برنامه ریزي و اشتغال استانداري لرستان نیز با توجه به اهمیت موضوع، مطالعات آمایش استان لرستان را مبتنی بر اصل ارتباط عدالت اجتماعی با عدالت اقتصاد فضایی، كه محور تفکر و اندیشه هاي نوین در رابطه با توسعه منطقه اي و توسعه پایدار و یکپارچه میباشد،

با مشاركت مهندسین مشاور سبزاندیش پایش به مدیریت توانمند آقاي دكتر حمید رحیمی پور در دو مرحله، به سرانجام رسانده كه سند آمایش استان لرستان ماحصل مرحله پیشین آن میباشد.

سپس با توجه به بروز شدن “شرح خدمات تدوین برنامه آمایش” توسط امور آمایش و ابلاغ آن به استانها و با توجه خلاء احساس شده به دلیل نبود برنامهاي راهبردي- فضایی در سطح شهرستانهاي استان، انجام مطالعات این مرحله از برنامه آمایش استان، با اقدام كارشناسان حوزه برنامه ریزي به تهیه “شرح خدمات تدوین برنامه آمایش شهرستان” بر اساس اصلاح بندهاي لازم نسخه ابلاغی از سوي امور آمایش و توسعه منطقه اي، جهت انطباق با برنامه آمایش شهرستانها، در دستور كار معاونت برنامه ریزي استانداري لرستان قرار گرفت.
نتیجه این مطالعات كه ماحصل فعالیتهاي كارشناسی مشاور با همراهی و مشاركت مؤثر سیاستگذاران، برنامه ریزان و دست اندركاران توسعه استان لرستان به ویژه فرماندارهاي استان در بخشهاي مختلف بوده، منجر به تدوین برنامه آمایش شهرستانهاي استان لرستان در 8 فصل به عنوان مطالعات پشتیبان و مستندات اسناد
آمایش شهرستانی گردیده است.

وب سایت روزالیگودرز در مطلبی به معرفی الیگودرز پرداخته است در این مطلب جنبه های هنری، اقتصادی و مردم شناسی شهر معرفی شده است. برای خواندن مطلب بر روی لینک کلیک کنید: الیگودرز را بهتر بشناسیم. الیگودرز کجاست؟ 

       همچنین همانگونه كه اشاره شد، اسناد آمایش ده شهرستان استان به عنوان خروجی این مطالعات یکپارچه و فراگیر، با مشاركت كلیه فرمانداريهاي استان و دستگاههاي اجرایی مرتبط استان تهیه گردیده تا ضمن مشخص كردن اهداف و راهبردهاي منتج از مطالعات آمایش، سیاستهاي اجرایی و برنامه اقدامات در بخش-هاي مختلف براي دستیابی به توسعه پایدار استان لرستان در قالب ده مجلد مجزا فراهم گردد.

بدین روي انتظار میرود سیاستگذاران، تصمیمگیران، برنامهریزان، متفکران و كلیة دستاندركاران توسعة استان به ویژه در سطوح شهرستانی در تعامل سازنده با یکدیگر بتوانند در چارچوب توسعة ملی و برنامة آمایش سرزمین، اسناد آمایش استان لرستان و شهرستانها را متناسب با شرایط و ظرفیتهاي توسعة مناطق مختلف استان اجرا نمایند.

تعامل مستمر میان دستاندركاران تدوین و اجراي برنامه آمایش استان میتواند در حل به موقع مشکلات و رفع موانع موجود بر سر راه توسعة استان مؤثر باشد.
این اسناد خروجی مطالعات آمایش شهرستانی استان لرستان است كه، نه تنها در كلیه برنامه هاي توسعه بخشی استان مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت،

بلکه نقشه راهی براي دستیابی و رسیدن به چشم انداز 1404 جمهوري اسلامی ایران در محدوده استان لرستان است كه امید میرود اجراي این برنامه زمینه لازم براي توسعه یکپارچه استان را فراهم سازد.

تا مکمل نقشه راه مدونی براي دستیابی به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوري اسلامی ایران باشد كه این امر مهم نیز از اولویتهاي استانداري لرستان میباشد.
در پایان شایسته است از استاندار محترم جناب آقاي مهندس بازوند كه برنامه محوري و حركت عاقلانه و عالمانه در راستاي تحقق اهداف توســعه استان لرستان را
در دستور كار قرار داده است، صمیمانه تشکر نمایم.

همچنین از تلاشهاي خستگی ناپذیر آقاي امید امیدي شاه آباد مدیركل محترم برنامه ریزي و بودجه و همکاران پرتوان حوزه برنامه ریزي، خانم سمانه حسنپور، آقاي كورش نظري و خانم فوزیه تیمورپور كه زحمات اصلی و هماهنگی و نظارت بر انجام كار را به طور منسجم و یکپارچه بر عهده داشته اند، كمال تشکر و سپاسگزاري به عمل آورم.

برای مطالعه یا دریافت سند آمایش شهرستان الیگودرز بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سند آمایش شهرستان الیگودرز

برای پیوستن به صفحه اینستاگرام روزالیگودرز بر روی لینک زیر کلیک کنید.

صفحه اینستاگرام روز الیگودرز

آماده سازی برای انتشار در وب سایت روزالیگودرز : رژان بسحاق

دانشجوی کارشناسی حقوق

درباره ی manager roozaligudarz

همچنین ببینید

الیگودرز و لزوم توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی

صنایع تبدیلی کشاورزی، ضرورت اساسی برای توسعه بخش کشاورزی الیگودرز

الیگودرز به پایان دادن خام فروشی و فرآوری محصولات کشاورزی، دامی و معدنی نیازمند است.  …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.