موسسه نیکوکاری رعد الیگودرز

ساختار موسسه نیکوکاری رعد الیگودرز

موسسه نیکوکاری رعد الیگودرز مرکز توانبخشی_ مشاوره و مدد کاری و آمورش فنی و حرفه ای منجر به اشتغال ویژه افراد دارای معلولیت می باشد این مرکز تشکیل گردیده از هیات مدیره ای شامل نیکوکاران و تیم اجرایی متشکل از معلولان توانمند که در سه بخش به افراد دارای معلولیت خدمات ارائه می نماید

خدمات موسسه

در بخش توانبخشی خدماتی از جمله کاردرمانی _گفتار درمانی _مشاوره و مددکاری و خدمات حمایتی بدونه در نظر گرفتن جنسیت و سقف سنی به گروه هدف ارائه می گردد. در بخش آموزشهای فنی و حرفه ای منجر به اشتغال در قالب کارگاه تولیدی_حمایتی با مربیان مجرب خدمات آموزشی در زمینه ای صنایع دستی وهنری- خیاطی -نقاشی- زبان انگلیسی- کامپیوتر- فتوشاپ- موسیقی-و..... به افراد دارای معلولیت ارائه می گردد.

هدف اصلی موسسه 

هدف اصلی فعالیت های رعدالیگودرز فراهم نمودن شرایط مناسب برای حضور افراد دادای معلولیت در اجتماع و بهره مندی آنها از یک زندگی طبیعی می باشد. سایر خدمات فرهنگی -اجتماعی-ورزشی-و..... از جمله برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی و مهارتهای کسب و کار برگزاری اردوهای تفریحی درون شهری و برون شهری-تشکیل تیم های ورزشی مانند تیم والیبال نشسته،شطرنج،دارت،و..... تشکیل کلاس برای معلولان جا مانده از تحصیل و...در موسسه نیکوکاری رعدالیگودرز به گروه هدف ارایه می گردد.