خانه / بایگانی برچسب: سید جواد امامی

بایگانی برچسب: سید جواد امامی

دکتر سید جواد امامی استاد دانشگاه علم و صنعت

دکتر جواد امامی استاد دانشگاه علم و صنعت

سید جواد امامی، با درجه دکتری معماری، استاد دانشگاه علم و صنعت و از صاحبنظران حوزه معماری و فرایندهای آموزش معماری است. آنچه در پی می آید به درخواست سایت روزالیگودرز تهیه شده است. بخش اول زندگینامه به قلم خود ایشان و بخش دوم که سوابق علمی، آموزشی، تحقیقاتی و …

توضیحات بیشتر »