خانه / آذشیو برچسب: شهید سید صالحی

آذشیو برچسب: شهید سید صالحی

زندگينامه سردار بسیجی و معلم شهيد سيد امير سيد صالحي 

معلم شهيد سيد امير سيد صالحي 

شهيد سيد امير سيد صالحي در افق ديدش قله ي سبز رهايي را مي ديد و براي رسيدن به مقصود بالهاي عشق را گشوده بود . وقتي به پرواز درآمد تا بي کران آسمان آبي رفت ، تا آنجا که ديگر چشم خاکيان را توان مشاهده نيست. وب سایت روزالیگودرز  19 …

توضیحات بیشتر »