خانه / سیاست الیگودرز / گزارش عملکرد نمایندگان / گزارش عملکرد مهندس احمدی نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی دوره سوم و ششم

گزارش عملکرد مهندس احمدی نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی دوره سوم و ششم

گزارش عملکرد دو دوره نمایندگی مهندس احمدی نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی

آنچه در پی می آید به درخواست وب سایت روزالیگودرز ارسال گردیده است. این وب سایت بدون هیچگونه دخل و تصرف در متن گزارش ارسالی عیناً آنرا به سمع و نظر شما کی رساند.

بِسْم الله الرّحمن الرّحیم (رزومه منطقه اى، غیر سیاسى پس از انقلاب)

نگاهى کوتاه به برنامه ها و اقدامات انجام گرفته جهت تحقق آن برنامه ها در شهرستان الیگودرز. توسط مهندس احمدى در ٢دوره سوم و ششم مجلس:

نگاهی به وضعیت الیگودرز قبل از شروع نمایندگى مهندس احمدی نماینده الیگوسدرز در دور سوم و ششم مجل

درسال ١٣۶٧ که شروع دوره سوم مجلس شوراى اسلامى بود در مقطع بالاتر از دیپلم هیچ دانشگاه، دانشکده، دانشسرا یا مؤسسه آموزشى عالى در الیگودرز وجود نداشت.
مرکز آموزش فنى حرفه اى، مرکز آموزش کشاورزى، مجتمع فرهنگى ارشاد اسلامى، ورزشگاه شهر و بیمارستان جنوبى شهر و جاده مواصلاتى الیگودرز به تهران از گردنه خاکبار، الیگودرز به اصفهان و دورود نیز شوسه قدیمى بود. آب شهر از چاههاى جنوب غربى شهر که بدلیل جریان فاضلاب شهر انواع انگل و میکرب داشت و گاز رسانى نیز مانند تمام شهرهاى غرب کشور نداشت. هیچکدام از سدهاى حوضیان، خان آباد، رودبار و لیروک نبودند.
برنامه نماینده دوره هاى سوم و ششم، ابتدا تأمین امور زیر بنایى مانند ارتقاء سطح دانش مردم بود که دو دانشسراى تربیت معلم دخترانه و پسرانه در الیگودرز دائر شد و دانشگاه پیام نور، دانشکده پرستارى، مرکز آموزش کشاورزى شهیدزارع و در مجلس ششم دانشگاه آزاد با احداث ساختمان هاى مربوطه در الیگودرز راه اندازى شدند سپس با اتصال لوله گازرساتى اختصاصى الیگودرز از شاه لوله گاز ایران به شوروى سابق بعنوان سومین شهر کشور (پس از تهران و اصفهان) گازرسانى شد و شبکه زیربنایى مخابراتى فیبر نورى و نیز سى تى اسکن بیمارستانى پیشرفته به الیگودرز ، اختصاص یافت.

تصویب قانونى موارد زیر در بودجه سالانه کشور و شروع اجراء آنها :

– راه الیگودرز به تهران از مسیر قره کهریز در مجلس سوم و تصویب ۴ بانده شدن آن در مجلس ششم
– راه الیگودرز به أصفهان و دورود در مجلس سوم و ۴ بانده شدن آن در مجلس ششم

– بیمارستان ٩۶ تختخوابى شهید ولیان در مجلس سوم ( با کمک زمین رایگان اهالى و درج مجدد ردیف بودجه اى آن که در دوره چهارم حذف شده بود در مجلس ششم.
– مرکز آموزش فنى و حرفه اى جنوب شهر در مجلس سوم و واحد خواهران نیز در مجلس ششم.
– مجتمع فرهنگى ارشاد اسلامى
– تصویب ورزشگاه المپیک که بعدأ آنرا محدود و بصورت فعلى در غرب شهر تبدیل کردند.
– تصویب شبکه فاضلاب و تصفیه آن در قانون بودجه و شروع اجراى آن که متأسفانه برخلاف مصوبه قانونى ناقص اجرا و متعفن گردیده است.!!
– تصویب سدهاى خان آباد، رودبار، حوضیان و شروع اجراى آنها
– دهها پروژه در شهر و روستاهاى بزرگ و کوچک مانند راه چمن سلطان فرسش، راه ذلکى و شول آباد، بهسازى روستایى مانند چمن سلطان و …
– کمک رسانى به موقع به مناطق پشتکوه با استقرار هلى کوپترهاى بزرگ دو محوره شنوک در الیگودرز
– ارتقاء موقعیت اعتبارى و اخذ حق الیگودرز در استان لرستان با پیگیرى انتصاب چند معاون استاندار و مدیر کل الیگودرزى و حضور بى سابقه ماهانه وزرا و مسئولین کشور در الیگودرز
– چندبرابر کردن بودجه شهردارى الیگودرز با برخورد نظارتى با مسئولین برنامه و بودجه استان و حاکم شدن در مرجع ریاست جمهورى
– برگزارى جلسات پاسخگویى مسئولین به مردم با حضور ماهى یکبار فرماندار، مسئولین ادارات در مساجد مراکز بخش. دهستانها،شهر باحضورنماینده و هیأت امناهاى مردمى

ناگفته نماند که پروژه هاى مندرج، پس از تصویب اعتبار ملى در مجلس شوراى اسلامى به مرحله کلنگ زنى یا افتتاح رسیده اند.

الف- پروژه هاى مجلس سوم:

١- کلنگ زنى عملیات گازرسانى به الیگودرز همزمان با تهران و قبل از کلیه شهرهاى کشور با گرفتن انشعاب از خط لوله گاز ایران به شوروى سابق در سال ١٣۶٩ با حضور آقاى کراچیان مدیرعامل وقت شرکت ملى گاز
٢- کلنگ زنى آبرسانى به الیگودرز از کمندان اشترانکوه در سال ١٣٧٠ با حضور دکتر ناصر رضایى معاون وقت وزیر نیرو.
٣- کلنگ زنى پروژه دره دایى با حضور مهندس زنگنه وزیر نیرو با هلى کوپتر ١٣۶٩
۴- افتتاح دانشگاه پیام نور الیگودرز بعنوان اولین واحد در استان لرستان باحضور آقاى دکتر ابراهیم زاده رئیس وقت دانشگاه پیام نور کشور ١٣٧٠
۵- افتتاح دانشسراى تربیت معلم پسرانه میرشاکى باحضور آقاى جزنى معاون وزیر آموزش وپرورش در سال ١٣۶٩
۶- افتتاح دا نشسرای دخترانه در الیگودرز ١٣٧٠ که بعد از نمایندگى مهندس احمدى، به خرم آباد منتقل شد.
٧- افتتاح دانشکده پرستارى در الیگودرز ١٣۶٩ با حضور دکتر ملک زاده وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکى
٨- افتتاح مرکز آموزش کشاورزى شهید زارع و کلنگ زنى سد خمه علیا درسال ١٣٧٠ باحضور دکتر کلانترى وزیر وقت کشاورزى
٩- افتتاح راه الیگودرز به تهران از مسیر خمه و قره کهریز بجاى مسیر گردنه خاکبار و دهنو ١٣۶٨ با حضور مهندس سعیدى کیا وزیر وقت راه
١٠- افتتاح راه جدید الیگودرز به اصفهان باحضور مهندس آقایى معاون وزیر راه ١٣٧٠
١١- کلنگ زنى بیمارستان شهید ولیان با حضور دکتر دانش معاون وزیر مسکن و شهرسازى ١٣۶٩
١٢- شروع عملیات احداث شبکه فاضلاب شهر الیگودرز در سال ١٣٧٠ با حضور مهندس منوچهرى معاون وقت وزیر نیرو

ب – پروژه هاى مجلس ششم:

١- شروع مجدد عملیات احداث پروژه ملى خط لوله آب کمندان به شهر با کارشکنى شدید نماینده ازنا و رساندن آب پاک خام اشترانکوه که یکسال بدون تصفیه شدن به لبان تشنه مردم رسید١٣٧٩
٢- افتتاح تصفیه خانه پیشرفته آب شهر با حضور آیه اله کروبى، رئیس محترم مجلس شوراى اسلامى سال ١٣٨١(البته در این پروژه و پروژه هاى آبى، از همکارى جناب مهندس توکلى مدیر محترم وقت آب استان و همچنین سایر مدیران اجرایى وقت تشکر مى گردد)
٣- کلنگ زنى دانشگاه آزاد با ٢٢ رشته اولین بار در دفترچه کنکور سال١٣٨٠ با معرفى دکتر سیامک باقرى بعنوان رئیس دانشگاه آزاد الیگودرز
۴- کلنگ زنى پروژه ملى سد خان آباد با حضور دکتر اردکانیان معاون وزیرنیرو در سال ١٣٧٩
۵- شروع عملیات پروژه ملى احداث سد رودبار با حضور دکترامرالهى قائم مقام وزیر نیرو درسال ١٣٨١ با هلى کوپتر
۶- شروع عملیات پروژه ملى احداث سد حوضیان با حضور دکتر اردکانیان معاون وزیر نیرو در سال ١٣٨١
شایان ذکر است سه سد مهم دیگر بنامهاى سد بختیارى، سد لیروک و سد ذالکى نیز از مصوبات دکتر احمدى در مجلس ششم میباشد. البته اگر سد هاى فوق به اتمام رسیده بود سیلى مردم پلدختر ، معمولان و خوزستان را تهدید نمى کرد. !!!
٧- افتتاح مجتمع جدید ارشاد اسلامى (سیمرغ) که در مجلس سوم احداث آن تصویب شده بود با حضور مهندس کاظمى معاون وزیر ارشاد در سال ١٣٨١
٨- افتتاح مرکز فنى و حرفه اى جدید پسران که احداث آن در مجلس سوم تصویب شده بود و همچنین تأسیس مرکز فنى و حرفه اى دختران با حضور مهندس عرب سرخى معاون وزیر کار و تأمین اجتماعى سال ١٣٨١.

٩- افتتاح مرکز پیشرفته و شبکه فیبر نورى مخابرات در الیگودرز بعنوان اولین شهر لرستان باحضور آقاى نراقى معاون وزیر مخابرات در سال ١٣٨٢
١٠- افتتاح بهره بردارى سى تى اسکن پیشرفته اسپیرال با امکان انتقال اینترنتى دیتا به سراسر دنیا در بیمارستان امام جعفر صادق(ع) با حضور دکتر قائم پناه معاون وزیر بهداشت ١٣٨٢
١١- کلنگ زنى پروژه ملى راه ۴ بانده الیگودرز به اصفهان و الیگودرز به درود با حضور مهندس خرم وزیر راه و ترابرى سال ١٣٨٢
١٢- کلنگ زنى پروژه ملى ورزشگاه المبیک الیگودرز با حضور مهندس عبدالعلى زاده وزیر مسکن و شهرسازى ١٣٨٢

**جناب دکتر احمدى در مجلس ششم بعنوان ناظر شوراى برنامه ریزى توسعه استان لرستان منشأ توزیع عادلانه اعتبارات بین مرکز و همه شهرهاى استان شد که در نتیجه بودجه شهردارى الیگودرزدرسال٨٠ رشد چندبرابرى نسبت سنوات قبل نمود. بعلاوه سایر خدمات روزمره به کلیه همشهریان عزیز و روستائیان از جمله آسفالت شدن جاده هاى روستایى و ١٢ ماهه شدن ارتباط شهر با پشتکوه ذلقى و ززوماهرو و کشیدن خط ماشین رو از گردنه تاپله شرق دریاچه گهر به الیگودرز اقدام سترگى بود که على رغم مخالفتهاى برخى محیط بانان به وقوع پیوست.
امید است با قانون جدید انتخابات که برخوردهاى سلیقه اى تقلیل یافته، خدمات این فرزند سرافراز شیفته خدمت یکبار دیگر نصیب دیار محروممان شود.

روابط عمومى دفتر ارتباط مردم الیگودرز بامجلس شوراادوار سوم و ششم

– ضمنأ از تز دکترا در مؤسسه عالى آموزش، پژوهش و برنامه ریزى ( مرکز آموزش مدیریت دولتى سابق)با اساتیدى چون پروفسور الوانى و دکتر مشایخى رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتى شریف با نمره عالى دفاع کرده که مهمترین سند کشور در توسعه پایدار انرژى کشور بکار گرفته میشود.

برای پیوستن به صفحه اینستاگرام روزالیگودرز بر روی لینک زیر کلیک کنید.

صفحه اینستاگرام روز الیگودرز

آماده سازی برای انتشار در وب سایت روزالیگودرز : رژان بسحاق

دانشجوی کارشناسی حقوق

این مطلب در حال تکمیل شدن است چنانچه نظری در خصوص مطلب دارید یا مطلب مستقلی در این خصوص دارید می توانید از طریق لینک زیر برایمان ارسال کنید.

درباره ی manager roozaligudarz

همچنین ببینید

مهندس احمدی نماینده الیگودرز

علی محمد احمدی نماینده مردم الیگودرز در دوره ششم مجلس شورای اسلامی

نام:علی‌محمد,نام خانوادگی: احمدی حوزه انتخابیه: الیگودرز تاریخ تولد: ۱۳۳۵ محل تولد:الیگودرز میزان رای:۲۲۶۹۴ کل آرا: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.