خانه / سیاست الیگودرز / گزارش عملکرد نمایندگان / گزارش عملکرد مهندس احمدی نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی دوره سوم و ششم

گزارش عملکرد مهندس احمدی نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی دوره سوم و ششم

گزارش عملکرد دو دوره نمایندگی مهندس احمدی نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی

آنچه در پی می آید به درخواست وب سایت روزالیگودرز ارسال گردیده است. این وب سایت بدون هیچگونه دخل و تصرف در متن گزارش ارسالی عیناً آنرا به سمع و نظر شما کی رساند.

بِسْم الله الرّحمن الرّحيم (رزومه منطقه اى، غير سياسى پس از انقلاب)

نگاهى كوتاه به برنامه ها و اقدامات انجام گرفته جهت تحقق آن برنامه ها در شهرستان اليگودرز. توسط مهندس احمدى در ٢دوره سوم و ششم مجلس:

نگاهی به وضعيت اليگودرز قبل از شروع نمايندگى مهندس احمدی نماینده الیگوسدرز در دور سوم و ششم مجل

درسال ١٣٦٧ كه شروع دوره سوم مجلس شوراى اسلامى بود در مقطع بالاتر از ديپلم هيچ دانشگاه، دانشكده، دانشسرا يا مؤسسه آموزشى عالى در اليگودرز وجود نداشت.
مركز آموزش فنى حرفه اى، مركز آموزش كشاورزى، مجتمع فرهنگى ارشاد اسلامى، ورزشگاه شهر و بيمارستان جنوبى شهر و جاده مواصلاتى اليگودرز به تهران از گردنه خاكبار، اليگودرز به اصفهان و دورود نيز شوسه قديمى بود. آب شهر از چاههاى جنوب غربى شهر كه بدليل جريان فاضلاب شهر انواع انگل و ميكرب داشت و گاز رسانى نيز مانند تمام شهرهاى غرب كشور نداشت. هيچكدام از سدهاى حوضيان، خان آباد، رودبار و ليروك نبودند.
برنامه نماينده دوره هاى سوم و ششم، ابتدا تأمين امور زير بنايى مانند ارتقاء سطح دانش مردم بود كه دو دانشسراى تربيت معلم دخترانه و پسرانه در اليگودرز دائر شد و دانشگاه پيام نور، دانشكده پرستارى، مركز آموزش كشاورزى شهيدزارع و در مجلس ششم دانشگاه آزاد با احداث ساختمان هاى مربوطه در اليگودرز راه اندازى شدند سپس با اتصال لوله گازرساتى اختصاصى اليگودرز از شاه لوله گاز ايران به شوروى سابق بعنوان سومين شهر كشور (پس از تهران و اصفهان) گازرسانى شد و شبكه زيربنايى مخابراتى فيبر نورى و نيز سى تى اسكن بيمارستانى پيشرفته به اليگودرز ، اختصاص يافت.

تصويب قانونى موارد زير در بودجه سالانه كشور و شروع اجراء آنها :

– راه اليگودرز به تهران از مسير قره كهريز در مجلس سوم و تصويب ٤ بانده شدن آن در مجلس ششم
– راه اليگودرز به أصفهان و دورود در مجلس سوم و ٤ بانده شدن آن در مجلس ششم

– بيمارستان ٩٦ تختخوابى شهيد وليان در مجلس سوم ( با كمك زمين رايگان اهالى و درج مجدد رديف بودجه اى آن كه در دوره چهارم حذف شده بود در مجلس ششم.
– مركز آموزش فنى و حرفه اى جنوب شهر در مجلس سوم و واحد خواهران نيز در مجلس ششم.
– مجتمع فرهنگى ارشاد اسلامى
– تصويب ورزشگاه المپيك كه بعدأ آنرا محدود و بصورت فعلى در غرب شهر تبديل كردند.
– تصويب شبكه فاضلاب و تصفيه آن در قانون بودجه و شروع اجراى آن كه متأسفانه برخلاف مصوبه قانونى ناقص اجرا و متعفن گرديده است.!!
– تصويب سدهاى خان آباد، رودبار، حوضيان و شروع اجراى آنها
– دهها پروژه در شهر و روستاهاى بزرگ و كوچك مانند راه چمن سلطان فرسش، راه ذلكى و شول آباد، بهسازى روستايى مانند چمن سلطان و …
– كمك رسانى به موقع به مناطق پشتكوه با استقرار هلى كوپترهاى بزرگ دو محوره شنوك در اليگودرز
– ارتقاء موقعيت اعتبارى و اخذ حق اليگودرز در استان لرستان با پيگيرى انتصاب چند معاون استاندار و مدير كل اليگودرزى و حضور بى سابقه ماهانه وزرا و مسئولين كشور در اليگودرز
– چندبرابر كردن بودجه شهردارى اليگودرز با برخورد نظارتى با مسئولين برنامه و بودجه استان و حاكم شدن در مرجع رياست جمهورى
– برگزارى جلسات پاسخگويى مسئولين به مردم با حضور ماهى يكبار فرماندار، مسئولين ادارات در مساجد مراكز بخش. دهستانها،شهر باحضورنماينده و هيأت امناهاى مردمى

ناگفته نماند كه پروژه هاى مندرج، پس از تصويب اعتبار ملى در مجلس شوراى اسلامى به مرحله كلنگ زنى يا افتتاح رسيده اند.

الف- پروژه هاى مجلس سوم:

١- كلنگ زنى عمليات گازرسانى به اليگودرز همزمان با تهران و قبل از كليه شهرهاى كشور با گرفتن انشعاب از خط لوله گاز ايران به شوروى سابق در سال ١٣٦٩ با حضور آقاى كراچيان مديرعامل وقت شركت ملى گاز
٢- كلنگ زنى آبرسانى به اليگودرز از كمندان اشترانكوه در سال ١٣٧٠ با حضور دكتر ناصر رضايى معاون وقت وزير نيرو.
٣- كلنگ زنى پروژه دره دايى با حضور مهندس زنگنه وزير نيرو با هلى كوپتر ١٣٦٩
٤- افتتاح دانشگاه پيام نور اليگودرز بعنوان اولين واحد در استان لرستان باحضور آقاى دكتر ابراهيم زاده رئيس وقت دانشگاه پيام نور كشور ١٣٧٠
٥- افتتاح دانشسراى تربيت معلم پسرانه ميرشاكى باحضور آقاى جزنى معاون وزير آموزش وپرورش در سال ١٣٦٩
٦- افتتاح دا نشسراي دخترانه در اليگودرز ١٣٧٠ كه بعد از نمايندگى مهندس احمدى، به خرم آباد منتقل شد.
٧- افتتاح دانشكده پرستارى در اليگودرز ١٣٦٩ با حضور دكتر ملك زاده وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكى
٨- افتتاح مركز آموزش كشاورزى شهيد زارع و كلنگ زنى سد خمه عليا درسال ١٣٧٠ باحضور دكتر كلانترى وزير وقت كشاورزى
٩- افتتاح راه اليگودرز به تهران از مسير خمه و قره كهريز بجاى مسير گردنه خاكبار و دهنو ١٣٦٨ با حضور مهندس سعيدى كيا وزير وقت راه
١٠- افتتاح راه جديد اليگودرز به اصفهان باحضور مهندس آقايى معاون وزير راه ١٣٧٠
١١- كلنگ زنى بيمارستان شهيد وليان با حضور دكتر دانش معاون وزير مسكن و شهرسازى ١٣٦٩
١٢- شروع عمليات احداث شبكه فاضلاب شهر اليگودرز در سال ١٣٧٠ با حضور مهندس منوچهرى معاون وقت وزير نيرو

ب – پروژه هاى مجلس ششم:

١- شروع مجدد عمليات احداث پروژه ملى خط لوله آب كمندان به شهر با كارشكنى شديد نماينده ازنا و رساندن آب پاك خام اشترانكوه كه يكسال بدون تصفيه شدن به لبان تشنه مردم رسيد١٣٧٩
٢- افتتاح تصفيه خانه پيشرفته آب شهر با حضور آية اله كروبى، رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى سال ١٣٨١(البته در اين پروژه و پروژه هاى آبى، از همكارى جناب مهندس توكلى مدير محترم وقت آب استان و همچنين ساير مديران اجرايى وقت تشكر مى گردد)
٣- كلنگ زنى دانشگاه آزاد با ٢٢ رشته اولين بار در دفترچه كنكور سال١٣٨٠ با معرفى دكتر سيامك باقرى بعنوان رئيس دانشگاه آزاد اليگودرز
٤- كلنگ زنى پروژه ملى سد خان آباد با حضور دكتر اردكانيان معاون وزيرنيرو در سال ١٣٧٩
٥- شروع عمليات پروژه ملى احداث سد رودبار با حضور دكترامرالهى قائم مقام وزير نيرو درسال ١٣٨١ با هلى كوپتر
٦- شروع عمليات پروژه ملى احداث سد حوضيان با حضور دكتر اردكانيان معاون وزير نيرو در سال ١٣٨١
شايان ذكر است سه سد مهم ديگر بنامهاى سد بختيارى، سد ليروك و سد ذالكى نيز از مصوبات دكتر احمدى در مجلس ششم ميباشد. البته اگر سد هاى فوق به اتمام رسيده بود سيلى مردم پلدختر ، معمولان و خوزستان را تهديد نمى كرد. !!!
٧- افتتاح مجتمع جديد ارشاد اسلامى (سيمرغ) كه در مجلس سوم احداث آن تصويب شده بود با حضور مهندس كاظمى معاون وزير ارشاد در سال ١٣٨١
٨- افتتاح مركز فنى و حرفه اى جديد پسران كه احداث آن در مجلس سوم تصويب شده بود و همچنين تأسيس مركز فنى و حرفه اى دختران با حضور مهندس عرب سرخى معاون وزير كار و تأمين اجتماعى سال ١٣٨١.

٩- افتتاح مركز پيشرفته و شبكه فيبر نورى مخابرات در اليگودرز بعنوان اولين شهر لرستان باحضور آقاى نراقى معاون وزير مخابرات در سال ١٣٨٢
١٠- افتتاح بهره بردارى سى تى اسكن پيشرفته اسپيرال با امكان انتقال اينترنتى ديتا به سراسر دنيا در بيمارستان امام جعفر صادق(ع) با حضور دكتر قائم پناه معاون وزير بهداشت ١٣٨٢
١١- كلنگ زنى پروژه ملى راه ٤ بانده اليگودرز به اصفهان و اليگودرز به درود با حضور مهندس خرم وزير راه و ترابرى سال ١٣٨٢
١٢- كلنگ زنى پروژه ملى ورزشگاه المبيك اليگودرز با حضور مهندس عبدالعلى زاده وزير مسكن و شهرسازى ١٣٨٢

**جناب دكتر احمدى در مجلس ششم بعنوان ناظر شوراى برنامه ريزى توسعه استان لرستان منشأ توزيع عادلانه اعتبارات بين مركز و همه شهرهاى استان شد كه در نتيجه بودجه شهردارى اليگودرزدرسال٨٠ رشد چندبرابرى نسبت سنوات قبل نمود. بعلاوه ساير خدمات روزمره به كليه همشهريان عزيز و روستائيان از جمله آسفالت شدن جاده هاى روستايى و ١٢ ماهه شدن ارتباط شهر با پشتكوه ذلقى و ززوماهرو و كشيدن خط ماشين رو از گردنه تاپله شرق درياچه گهر به اليگودرز اقدام سترگى بود كه على رغم مخالفتهاى برخى محيط بانان به وقوع پيوست.
اميد است با قانون جديد انتخابات كه برخوردهاى سليقه اى تقليل يافته، خدمات اين فرزند سرافراز شيفته خدمت يكبار ديگر نصيب ديار محروممان شود.

روابط عمومى دفتر ارتباط مردم اليگودرز بامجلس شوراادوار سوم و ششم

– ضمنأ از تز دكترا در مؤسسه عالى آموزش، پژوهش و برنامه ريزى ( مركز آموزش مديريت دولتى سابق)با اساتيدى چون پروفسور الوانى و دكتر مشايخى رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتى شريف با نمره عالى دفاع كرده كه مهمترين سند كشور در توسعه پايدار انرژى كشور بكار گرفته ميشود.

برای پیوستن به صفحه اینستاگرام روزالیگودرز بر روی لینک زیر کلیک کنید.

صفحه اینستاگرام روز الیگودرز

آماده سازی برای انتشار در وب سایت روزالیگودرز : رژان بسحاق

دانشجوی کارشناسی حقوق

این مطلب در حال تکمیل شدن است چنانچه نظری در خصوص مطلب دارید یا مطلب مستقلی در این خصوص دارید می توانید از طریق لینک زیر برایمان ارسال کنید.

درباره ی manager roozaligudarz

همچنین ببینید

مهندس احمدی نماینده الیگودرز

علی محمد احمدی نماینده مردم الیگودرز در دوره ششم مجلس شورای اسلامی

نام:علی‌محمد,نام خانوادگی: احمدی حوزه انتخابیه: الیگودرز تاریخ تولد: 1335 محل تولد:الیگودرز میزان رای:22694 کل آرا: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.