موسسه نیکوکاری رعد الیگودرز

موسسه نیکوکاری رعد الیگودرز مرکز توانبخشی_ مشاوره و مدد کاری و آمورش فنی و حرفه ای منجر به اشتغال ویژه افراد دارای معلولیت می باشد این مرکز تشکیل گردیده از هیات مدیره ای شامل نیکوکاران و تیم اجرایی متشکل از معلولان توانمند که در سه بخش به افراد دارای معلولیت خدمات ارائه می نماید در بخش توانبخشی خدماتی از جمله کاردرمانی _گفتار درمانی _مشاوره و مددکاری و خدمات حمایتی بدونه در نظر گرفتن جنسیت و سقف سنی به گروه هدف ارائه می گردد. در بخش آموزشهای فنی و حرفه ای منجر به اشتغال در قالب کارگاه تولیدی_حمایتی با مربیان مجرب خدمات آموزشی در زمینه ای صنایع دستی وهنری- خیاطی -نقاشی- زبان انگلیسی- کامپیوتر- فتوشاپ- موسیقی-و..... به افراد دارای معلولیت ارائه می گردد. سایر خدمات فرهنگی -اجتماعی-ورزشی-و..... از جمله برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی و مهارتهای کسب و کار برگزاری اردوهای تفریحی درون شهری و برون شهری-تشکیل تیم های ورزشی مانند تیم والیبال نشسته،شطرنج،دارت،و..... تشکیل کلاس برای معلولان جا مانده از تحصیل و...در موسسه نیکوکاری رعدالیگودرز به گروه هدف ارایه می گردد. هدف اصلی فعالیت های رعدالیگودرز فراهم نمودن شرایط مناسب برای حضور افراد دادای معلولیت در اجتماع و بهره مندی آنها از یک زندگی طبیعی می باشد. سایر خدمات فرهنگی -اجتماعی-ورزشی-و..... از جمله برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی و مهارتهای کسب و کار برگزاری اردوهای تفریحی درون شهری و برون شهری-تشکیل تیم های ورزشی مانند تیم والیبال نشسته،شطرنج،دارت،و..... تشکیل کلاس برای معلولان جا مانده از تحصیل و...در موسسه نیکوکاری رعدالیگودرز به گروه هدف ارایه می گردد. هدف اصلی فعالیت های رعدالیگودرز فراهم نمودن شرایط مناسب برای حضور افراد دادای معلولیت در اجتماع و بهره مندی آنها از یک زندگی طبیعی می باشد.