به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛  سرهنگ محمدی در این خصوص اظهار کرد: استفاده از هر نوع وسیله پرنده اعم از هلی شات و هلی کم در شهرستان الیگودرز ممنوع و در صورت مشاهده توقیف می‌شود.

اوبیان کرد: با توجه به استفاده گسترده از وسایل پرنده تصویربرداری( هلی شات) و هلی کم( پهپاد) در مراسمات عروسی، ساخت کیلپ‌های غیر متعارف و ساخت فیلم‌های مستند در مکان‌های نامعلوم و معلوم، به منظور حفظ حراست حریم هوایی کشور و پیشگیری از اتفاقات سوء امنیتی ممنوع است.

سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی ناجا استفاده از هر گونه وسایل پرنده را ممنوع اعلام کرده و در صورت مشاهده توقیف و مصادره می‌شود، افزود: همچنین مجوز استفاده از پهپاد برای گروه‌های فیلم سازی نیز ممنوع اعلام شده است.

فرمانده انتظامی الیگودرز خطاب به دارندگان هلی شات و هر گونه وسیله پروازی برای مراسمات و همایش ها گفت: حداقل ۲۴ ساعت قبل از فیلمبرداری از طریق وسایل پروازی کپی مجوز خود را دریافت و در زمان اجرای برنامه اصل مجوز را به همراه داشته باشند.